Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR
  • Startsida
  • [2020-03-23] Permitterade vårdnadshavare och förskoleplatser – detta gäller

Permitterade vårdnadshavare och förskoleplatser – detta gäller

23 mars 2020

Barn i förskola

Många undrar vad som gäller angående förskoleplats för vårdnadshavare som blivit permitterade från sitt arbete på grund av coronapandemin. Barnet kommer att behålla sin plats.

Barnet behåller sin plats i förskolan enligt tidigare schema då vårdnadshavare varit i arbete. Under permitteringsperioden skall arbetstagare stå till arbetsgivarens förfogande om läget förändras.

Inga förändringar görs heller för avgifter inom förskolan. Vårdnadshavare abonnerar på platsen oavsett. Förskola är en frivillig skolform vilket medför att ingen närvaro är tvingande.

Vid längre frånvaro

Om ett barn blir ledigt längre tid än en månad ska vårdnadshavare ta kontakt med förskolans rektor för att söka en dispens så att barnets plats kvarstår.

- I Köping står många familjer i kö för att få plats i förskola och därför vill vi säkerställa att ingen förlorar sin plats på grund av de särskilda förutsättningar som råder i nuläget, säger Susanne Ekholm, verksamhetschef för förskolan.

Vid uppsägning

Om en vårdnadshavare sägs upp från sitt arbete och blir arbetslös träder regeln om barnets rätt till 15 timmar i förskola per vecka in. Detta utifrån våra ordinarie regler inom förskola i Köpings kommun.

Samma gäller för fritidsplatser

Även fritids fortsätter som innan. Barn till vårdnadshavare som permitterats från sitt arbete behåller sin fritidsplats tillsvidare.