Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR
 • Startsida
 • [2020-03-03] Bättre service genom digitalisering visar ny brukarundersökning

Bättre service genom digitalisering visar ny brukarundersökning

3 mars 2020

Diagram som visar resultatet av undersökningen

Den årliga brukarundersökningen hos social- och arbetsmarknadsförvaltningen genomfördes under en månad i höstas. Resultatet visar på en hög andel positiva svar på de flesta områden och används i förvaltningens kvalitetsarbete.

För att höja kvaliteten på socialtjänstens arbete och ta till vara på Köpings kommuns invånares åsikter genomförs årligen brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen och andra enheter inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

-Det är personer vi mött i våra verksamheter efter fysiska möten som får möjlighet att svara, och totalt fick vi in 298 unika svar, vilket är jätteroligt, säger samordnare Liselott Eriksson Niiranen.

Svarsfrekvensen har ökat jämfört med tidigare år, det är också fler brukare som fått möjlighet att fylla i enkäten än tidigare.

Resultatet används i förbättringsarbetet

Resultatet används i förvaltningens kvalitetsarbete och de flesta variabler finns med i social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan för förbättringsarbete och följs upp efter årets slut.

-Vi är överlag väldigt glada för resultatet, det är generellt en hög andel positiva svar, säger Liselott. Sen finns det såklart alltid saker att förbättra. Till exempel ska vi se över hur vi kan få våra brukare att känna att sig mer delaktiga i sina planeringar.

Liselott och Maarit tittar på undersökningen

Liselott Eriksson Niiranen och Maarit Verga är nöjda med enkätens resultat. Nu ska svaren tas med i förvaltningens kvalitetsarbete.

Lättare få kontakt med verksamheten tack vare digitalisering

Just frågan om hur mycket den enskilde kan påverka den hjälp eller insats den får är den fråga som har lägst betyg i alla verksamheter. Över tid har frågan om hur lätt det är att få kontakt med verksamheterna höjt sitt resultat.

- Myndigheten jobbar mer digitalt numer, med kallelser och svar på frågor via e-post och sms i större utsträckning, och inte enbart via telefon som begränsas av våra telefontider, säger Maarit Verga, verksamhetsutvecklare.

Enheten för ekonomiskt bistånd har förbättrat sitt resultat över samtliga områden medan den kommunala arbetsmarknadsenheten Jobbcenter har försämrat sitt resultat. Förändringsanalyser kommer att göras på respektive enhet under våren för att närmare gå in i vad förändringarna beror på.

Nationell undersökning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) håller i den nationella brukarundersökningen av socialtjänstens delar som berör myndighetsutövning (ungdomar, vårdnadshavare som berörs av barnavårdsärenden, vuxna som har kontakt utifrån missbruk/beroende, personer som söker utifrån ekonomiskt bistånd) som Köpings kommun deltar i. Eftersom samma frågor ställs i hela Sverige går det att jämföra resultatet med andra kommuner.

- Överlag har vi ett positivt resultat i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. Det ger oss en bekräftelse på att vi är på rätt väg i vårt kvalitetsarbete, säger Maarit.

I Köping genomförs undersökningen förutom inom myndighetsutövningen även på Jobbcenter, öppenvård för barn och familj och för vuxna samt hos budget- och skuldrådgivningen.

Frågor och svarsalternativ i enkäten

 1. Hur lätt eller svårt är det att få kontakt?
  Mycket lätt, ganska lätt, ganska svårt, mycket svårt, vet ej/ingen åsikt
 2. Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får?
  Mycket lätt, ganska lätt, ganska svårt, mycket svårt, vet ej/ingen åsikt
 3. Hur stor förståelse visar ”din kontakt” för din situation?
  Mycket stor, ganska stor, ganska lite, mycket lite, vet ej/ingen åsikt
 4. Frågar din kontakt efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?
  Ja, nej, vet ej/ingen åsikt
 5. Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten?
  Mycket, ganska mycket, ganska lite, inte alls, vet ej/ingen åsikt
 6. Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får?
  Mycket nöjd, ganska nöjd, ganska missnöjd, mycket missnöjd, vet ej/ingen åsikt
 7. Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt?
  Förbättras mycket, förbättras lite, ingen förändring, försämrats lite, försämrats mycket, vet ej/ingen åsikt
Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal