Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR
  • Startsida
  • [2020-02-26] Köpings kommun visar positivt ekonomiskt resultat för 2019

Köpings kommun visar positivt ekonomiskt resultat för 2019

26 februari 2020

Drönarbild över Köpings tätort.

Köpings kommun visar när bokslutet är klart ett positivt resultat. - Det kommer behövas en fortsatt stark ekonomi, bland annat för att möta de stora investeringar kommunen står inför, säger kommunalrådet Elizabeth Salomonsson.

Nu är Köpings kommuns bokslut klart och visar på ett positivt resultat för 2019. Kommunen redovisar ett resultat på totalt 73 miljoner kronor.

Skatteintäkter, statsbidrag och utdelning från bolag bidrar till resultatet

Skatteintäkter och statsbidrag har gett ett överskott jämfört med budget på 12 miljoner kronor. Annat som bidrar till överskottet är högre utdelning från våra bolag än budgeterat och överskott på räntor. Dessutom tillkommer 19 miljoner kronor i överskott på centralt budgeterade medel som inte utnyttjats fullt ut.

Nämndernas verksamheter visar på ett överskott i förhållande till delårsrapporten som då redovisade ett underskott på 7 miljoner kronor.

Stora investeringar har gjorts under året

Årets investeringar uppgår till 441 miljoner kronor. Den enskilt största investeringen är nybyggnationen av badhus och idrottshall. Årsskiftet 2020/21 beräknas anläggningen kunna öppnas. En annan mycket stor investering är ombyggnad av hamnen. Ombyggnation av KMV-lokaler och ny förskola i Kolsva är andra objekt som det har investerats i.

Ett positivt resultat behövs inför kommande år

Kommunalrådet Elizabeth Salomonsson framhåller att det är positivt och glädjande med årets goda resultat.

- Det kommer att behövas en fortsatt stark ekonomi för att möta de utmaningar och stora investeringar i bland annat förskolor, skola och äldreboenden som kommunen står inför. Dessutom innebär resultatet att kommunen behöver låna mindre till investeringarna. Det är också mycket positivt att underskotten i nämndernas verksamheter har minskat, något som inte gjorts av sig självt utan mycket tack vare det stora engagemang som kommunens anställda har visat.

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal