Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR
  • Startsida
  • [2020-02-20] Nytt område planeras nedanför Ullvi Backar

Nytt område planeras nedanför Ullvi Backar

20 februari 2020

Flygfoto över området

En ny detaljplan, Ullvi Ängar, ska pröva om det kan byggas bostäder, verksamheter, förskola, skola och särskilt boende för äldre på åkermarken mellan Ullvi backar och Volvo i framtiden. Samrådet pågår mellan 20 februari till 30 mars.

Bostäder och verksamheter med natur som avskärmning

Detaljplanen föreslår att det blir verksamheter närmast Volvo, med en ny väg som går mellan Ullvileden och Ängebyleden. Mellan de nya bostäderna och verksamhetsområdet bevaras natur som finns på platsen idag. Naturen innebär en avskärmning av bostadsområdet från verksamheterna.

Se detaljplanen i 3D

Byggnaderna i 3D är en illustration, slutresultatet kommer att bli annorlunda beroende på vilka synpunkter som kommer in under samrådet och vid granskning. Detaljplanen befinner sig i ett första steg av en längre process.

Välkommen på samrådsmöte

TID
Onsdag 11 mars, 18.00-19.00

PLATS
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristinelundsvägen 4, Köping

På mötet presenteras förslaget och det finns möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal