Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR
 • Startsida
 • [2020-02-17] Välkommen till kommunfullmäktige 24 februari

Välkommen till kommunfullmäktige 24 februari

17 februari 2020

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Folkets Hus, måndag 24 februari klockan 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund.

Ärenden

 1. Val av protokolljusterare.
 2. Meddelanden.
 3. Ombyggnad av Köpings hamn, etapp 4.
 4. Samhällsbyggnadsnämnden, reviderat reglemente.
 5. Motion, om uppmärksammandet av Richard Dybeck.
 6. Motion, inrätta en F till 9-skola i Köping.
 7. Gemensam hjälpmedelsnämnd, reviderat reglemente.
 8. Gemensam hjälpmedelsnämnd, samverkansavtal.
 9. Gemensam hjälpmedelsnämnd, verksamhetsplan och internkontrollplan 2020.
 10. Gemensam hjälpmedelsnämnd, överenskommelse skolhjälpmedel.
 11. Medborgarförslag – Yump i Köping.
 12. Medborgarförslag – använd Karlbergsbadet till omsorgen och rehab.
 13. Medborgarförslag, fartsänkande åtgärder på Nyckelbergsvägen.
 14. Medborgarförslag, blomlådor på Nyckelbergsvägen i fartdämpande syfte.
 15. Rapport, ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 16. Redovisning av partistöd 2019 samt utbetalning av partistöd 2020.
 17. Val av huvudmän till Sparbanken Västra Mälardalen 2020-2024.
 18. Val av styrelseledamöter i Kungsörs grusaktiebolag 2020.
 19. Val av styrelseledamöter i Köpings Bostads AB och KBAB Service AB 2020.
 20. Val av revisor i Mälarhamnar AB 2020-2024.
 21. Revisorsuppdrag, justering av omfattning
 22. Interpellation, om hur avloppsslammet från kommunens reningsverk hanteras.
 23. Motion, brukarundersökning avseende LOV inom äldreomsorgen.
 24. Motion, anställ en äldrekurator.
 25. Medborgarförslag – möjlighet för annan aktör att renovera och driva gamla badhuset.
 26. Medborgarförslag – utegym vid fågeltornet på Malmön.

Carl-Inge Westberg
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och mellan klockan 18.00 och 18.30 finns möjlighet för alla att ställa frågor till ledamöterna om kommunens verksamhet.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlands Television och på kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Kommunfullmäktiges kallelser och handlingar

Webbsändning kommunfullmäktige 24 februari

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal