Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

    #menuItem($page) #menuItem($page) #menuItem($page) #menuItem($page) #menuItem($page) #menuItem($page)
Våra andra webbar
    #siteLink($site)
DU ÄR HÄR
  • Startsida
  • [2020-01-23] Tryggheten och säkerheten i vår kommun

Tryggheten och säkerheten i vår kommun

23 januari 2020

Under 2019 förbättrades bland annat belysning på flera platser i centrala Köping.

Under 2019 förbättrades bland annat belysning på flera platser i centrala Köping.

Sveriges kommuner och regioner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har släppt sin rapport om säkerhet, trygghet och anmälda brott i Sveriges kommuner. Resultatet för Köpings kommun visar att det finns plats för förbättring men också att det går åt rätt håll. För att öka tryggheten så har tre ungdomscoacher anställts och saker som kom upp under trygghetsvandringen för mer än ett år sedan har åtgärdats.

I Köping anmäls det i snitt 10 våldsbrott per 1000 invånare, vilket anses vara i mellanskiktet för kommuner. Det är 27 procent mindre än från mätningen mellan 2006–2008. Ungefär samma siffror gäller för brottstypen skadegörelse.

Det anmäls 31,6 stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare, vilket är en minskning från förra årets rapport och en minskning med 43 procent från mätningen mellan 2006–2008.

– Siffrorna kan bli bättre och de blir faktiskt bättre. De flesta siffrorna visar att antalet brott minskar från tidigare rapporter och att vi är på rätt väg, men tyvärr ökar inte tryggheten, säger Roger Eklund (S), ordförande i brottsförebyggande rådet

Siffrorna kan bli bättre och de blir faktiskt bättre. De flesta siffrorna visar att antalet brott minskar från tidigare rapporter och att vi är på rätt väg, men tyvärr ökar inte tryggheten.
– Roger Eklund

Bakom rapporten står Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Varje kommun rankas utifrån antalet olyckor som krävt sjukhusvård, antalet bränder och anmälningar om våldsbrott och stöld- och tillgreppsbrott. Totalt är Köping på plats 219 om man räknar in dessa faktorer.

Den upplevda tryggheten minskar – ungdomscoacherna är ett långsiktigt arbete för att öka den

– Likt i många andra kommuner i Sverige så ökar otryggheten i vår kommun. Vi ser såklart allvarligt på detta och försöker hitta åtgärder på sådant som kommer fram på till exempel trygghetsvandringar. Vi har förbättrat belysning på flera ställen i centrum. Våra ungdomscoacher har jobbat i ungefär ett halvår och det har redan börjat ge effekt trots att det är ett långsiktigt arbete, säger Roger Eklund (S).

Ungdomscoacherna har ett tätt samarbete med föräldrar, skola, föreningsliv och fritidsverksamheter, socialtjänst och polis. I ett tidigt skede ska de fånga upp och lotsa och stötta ungdomar.

– Ungdomscoacherna får kontakt med ungdomar som vi annars hade haft svårigheter att nå. Detta är ett förebyggande och långsiktigt arbete som ger mer effekt längre fram i tiden. Viktiga frågor inför insatser i framtiden är varför hänger ungdomar på stan? Hur kan vi få dem närmare samhället? En del anser att vi ska lägga fokus på ordningsvakter men vi vill satsa på det förebyggande arbetet, säger Roger Eklund (S).

Ungdomscoacherna får kontakt med ungdomar som vi annars hade haft svårigheter att nå. Detta är ett förebyggande och långsiktigt arbete som ger mer effekt längre fram i tiden.

– Roger Eklund

Våra åtgärder för trygghet i den fysiska miljön och KBAB rustar upp Nygård

Många punkter som kom fram under trygghetsvandringen i Köping i november 2018 har åtgärdats eller är under behandling. Belysningen var en stor punkt under trygghetsvandringen som vi har åtgärdat i centrum. Det utreds om bättre belysning längs Åpromenaden, gång- och cykelbanan vid Lidl och cykelleden efter Nygårdsrakan.

Under trygghetsvandringen kom det synpunkter på området Nygård som berörde utomhusmiljön och dess skick. Under de två kommande åren kommer KBAB satsa 14 miljoner kronor för att fräscha upp området Nygård. Bland annat ska fasader ska rustas upp, parkeringar asfalteras, buskar beskäras och staket renoveras.