Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR
 • Startsida
 • [2019-12-17] Köpings kommun och Polisen skrev under medborgarlöften för 2020

Köpings kommun och Polisen skrev under medborgarlöften för 2020

17 december 2019

Här skrivs medborgarlöftena och samverkansöverenskommelsen under. I bild: Roger Eklund (S), ordförande i brottsförebyggande rådet, Björn Wilhelmsson, lokalpolisområdeschef, Jan Sköldberg, kommunpolis och Sara Schelin, kommunchef.

Här skrivs medborgarlöftena och samverkansöverenskommelsen under. Från vänster: Roger Eklund (S), ordförande i brottsförebyggande rådet, Björn Wilhelmsson, lokalpolisområdeschef, Jan Sköldberg, kommunpolis och Sara Schelin, kommunchef.

Köpings kommun har tillsammans med Polisen skrivit under medborgarlöften och en samverkansöverenskommelse.

Nytt för detta år är att Polisen och kommunen tillsammans har jobbat tydligare mot en såkallad strategisk lägesbild.

Lägesbilden är till för att synliggöra vad vi har för utmaningar i vår kommunen på ett övergripande plan. Vi har tittat på situationella saker som bostadsområden, olika platser, individer, brottsfenomen, brottsutvecklingen. På så sätt kan vi lättare se vad vi har att arbeta med i framtiden. Med detta som grund har vi kommit fram till olika fokusområden, säger Björn Wilhelmsson, lokalpolisområdeschef.

Några fokusområden är bland annat belysing

Just nu pågår ett projekt där vi ska öka belysningen i centrum. Vi kommer byta ut till modernare belysing. Vi hoppas och tror att tryggheten ökar med utökad ljussättning, säger Roger Eklund (S), ordförande i brottsförebyggande rådet.

Ungdomscoachernas viktiga arbete fortsätter och redan efter drygt ett halvår kan vi se skillnad, även om det är en ännu mer långsiktig satsning.

Ungdomscoacherna har fått kontakt med ungdomar och deras föräldrar. Vi ser redan nu att det ger positiva effekter. En del invånare ropar efter ordningsvakter men vi vill satsa på det förebyggande och långsiktiga arbetet. Varför hänger ungdomarna på stan och vad finns det som vi kan göra för att få in dem närmare samhället, säger Roger Eklund.

I vårt ska vi börja använda ett nytt verktyg för att rapportera in händelser. Syftet med det är för att skapa en större och övergripande lägesbild. Alla förvaltningar och KBAB kommer vara involverade i detta arbete.

I det här systemet kan man rapportera in händelser som till exempelvis om någon skulle hitta en kanyl, klotter, skadegörelse, hotfulla situationer och så vidare. På så sätt kan vi se mönster på vissa platser. Då kan vi och polisen sätta in rätt resurser på rätt ställen, säger Roger Eklund.

Medborgarlöften för 2020

Syftet med medborgarlöftena är att:

 • förebygga brott och öka tryggheten
 • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
 • stärka förtroendet för polisen

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med brottsförebyggande arbete.
Medborgarlöften är en utveckling av kommunens och polisens samverkansöverenskommelser. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommunen och polisen tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Fördjupa samverkan mellan polisen, Köpings kommun samt andra lämpliga aktörer gällande brott, störningar och otrygghet med fokus på unga personer i bostadsområdet Nygård

Det handlar om att motverka brottslighet, störningar samt upplevd otrygghet i bostadsområdet Nygård genom att bland annat uppsöka och identifiera de personer som är i riskzon för användande av alkohol, narkotika eller andra droger. Syftet är att lagföra men även erbjuda olika former av stöd eller vård. Polisen och Köpings kommun bestämmer vilka metoder och angreppssätt som är bäst lämpade och effektiva utifrån varje enskilt fall/ärende.

 • Polisen och Köpings kommun ska genomföra dialoger med boende samt relevanta aktörer. Dialogerna ska baseras på rådande och samlad lägesbild.
 • Polisen skall under 2020 i samverkan med kommunen och relevanta aktörer arbeta med att identifiera unga personer som brukar och/eller hanterar droger för att kunna göra riktade insatser mot dessa.

Utveckla arbetet med situations- och platsspecifika brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder

Det handlar om att identifiera specifika problemområden, analysera orsakerna till otrygghet samt välja lämpliga konkreta åtgärder för att motverka dessa. Detta kallas för situationell brottsprevention och kan beskrivas som de åtgärder som riktar sig mot de förhållanden under vilka brott begås och kan exempelvis vara ökad belysning, kameraövervakning, åtgärda oönskad växtlighet, grannsamverkan etc.

 • Polisens och relevanta representanter för Köpings kommun ska fortsätta sin närvaro och synlighet på platser eller områden som identifieras utifrån den löpande och gemensamma lägesbilden.
 • Polisen lovar att ha fortsatt samverkan med berörda förvaltningar i Köpings kommun samt det kommunala bostadsbolaget KBAB i syfte att minska brott, störningar samt otrygghet bland boende.

EST – Effektiv samordning för trygghet

Polisen och Köpings kommuns säkerhetssamordnare kommer att fortsätta arbetet med att utveckla arbetssätt och metod för samverkan gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete enligt modellen EST.

 • löpande genomföra och utveckla möten för gemensam lägesbild.
 • implementera det digitala verktyget Embrace.
 • minst en gång under 2020 genomföra ett strategiskt möte med aktörer på ledningsnivå inom Köpings kommun samt den lokala Polisen, kommunpolis och säkerhetssamordnaren för att diskutera samverkan kring brottsförebyggande samt trygghetsskapande arbete.