Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR
  • Startsida
  • [2019-12-17] Demokrati, bostäder och näringsliv i kommunens nya mål

Demokrati, bostäder och näringsliv i kommunens nya mål

17 december 2019

Allé Dåvö

Kommunfullmäktige antog den 16 december nya övergripande mål för Köpings kommun. De nya målen sträcker sig fram till 2027 och fokuserar bland annat på demokrati och delaktighet, bostäder och näringsliv.

Från och med januari 2020 har Köpings kommun nya mål som sträcker sig fram till 2027. Beslutet om att anta de nya målen togs av ett enigt kommunfullmäktige den 16 december.

-Det har varit stort engagemang och delaktighet i framtagandet av målen. Vi har bland annat haft medborgardialoger runtom i kommunen och workshops tillsammans med politiker, chefer och fack. Många av de förslag som lyfts finns nu med i målen, säger kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson.

Den övergripande målbilden ”Tillsammans skapar vi vår framtid” lever vidare och förutom de tre målområdena finns ett stort fokus på att arbeta med kvalitet i grunduppdraget, det vill säga kommunens alla verksamheter.

-Arbetet med att ta fram de nya målen har pågått under hela 2019 och förankringen har varit hög. Jag hör att våra verksamheter är sugna på att börja arbeta med de nya målen som kommer stärka oss ytterligare både i vår övergripande utveckling och i vårt kvalitetsarbete. Ytterst handlar det om god service till våra invånare, säger Sara Schelin, kommunchef i Köpings kommun.

De nya målen
När vi säger tillsammans menar vi det – Köpings kommun har en levande demokrati där delaktighet och kommunikation bygger tillit.

Delmål: Vi erbjuder möjligheter att påverka och vara delaktig i utformningen av samhället.
Delmål: Tillsammans skapar vi förutsättningar för en förbättrad och jämlik folkhälsa

Vi växer med ansvar – Köping ska vara en hållbar, trygg och inspirerande kommun som ger förutsättningar för livskvalitet.

Delmål: Vi skapar förutsättningar för fler bostäder och arbetar för en trygg och attraktiv livsmiljö
Delmål: Vi arbetar aktivt för en hållbar miljö och minskad klimatpåverkan

Det vi erbjuder lockar – Köping ska vara en kommun där människor och företag vill etablera sig och växa och där kompetens både finns och skapas.

Delmål: Vi skapar bra förutsättningar för näringslivet genom kompetensutveckling, service och myndighetsutövning

  • Målen är kopplade till FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.
  • Mätbara indikatorer är kopplade till respektive delmål.
  • Målen ersätter våra nuvarande mål som varit gällande 2013-2019.