Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR
  • Startsida
  • [2019-12-11] Köping bäst i Västmanland på gymnasiebehörighet

Köping bäst i Västmanland på gymnasiebehörighet

11 december 2019

Torkel Nilson, skolchef, tillsammans med Pär Ellmin, verksamhetschef för grundskolan.

Torkel Nilson, skolchef, tillsammans med Pär Ellmin, verksamhetschef för grundskolan.

Köpings kommun är bäst i Västmanland när det gäller andelen ungdomar som är behöriga till gymnasiet, 86,8 procent. Det visar Sveriges kommuners och regioners årliga undersökning Öppna jämförelser.

- Det är mycket glädjande att grundskolans resultat och måluppfyllelse har vänt och visar på en positiv utveckling, säger Roger Eklund (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Öppna jämförelser är ett sätt att jämföra kommuner med varandra. Jämförelserna görs av SKR, en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner.

I år visar alltså Öppna jämförelser att Köpings kommun har högst gymnasiebehörighet i hela länet för läsåret 2018-2019 (se bild nedanför).

- Vi ser resultatet av ett långsiktigt och ihållande arbete, säger skolchefen Torkel Nilson och fortsätter:

- Den stabilitet som de fem senaste årens måluppfyllelse visar är roligt, med gymnasiebehörigheten som ett särskilt plus.

Statistik från SKR:s Öppna jämförelser visar att Köping har högsta andel gymnasiebehöriga i Västmanland.

Statistik från SKR:s Öppna jämförelser visar att Köping har högsta andel gymnasiebehöriga i Västmanland.

Malmaskolan i Kolsva går från 84 till 100 procent behörighet. Rektor Johan Hallberg berättar att man har som uttalat mål att alla elever ska få det stöd man har rätt till i skollagen tillgodosett. De senaste nio åren har eleverna varit behöriga till gymnasiet, med ett års undantag.
- Vi är glada över åter ha alla elever behöriga till vidare studier, säger Johan Hallberg. Det är en följd av ett strukturerat arbete av elever, lärare och elevhälsopersonal.

"Vill lyfta fram det jobb som all personal gör"

Även när det gäller det så kallade modellberäknade värdet visar Köpings kommun på ett starkt resultat. Det tar hänsyn till elevernas bakgrund; man får ett värde utifrån vilka förutsättningar elever har att lyckas. Det modellberäknade värdet visar var kommunen borde ligga med tanke på sina förutsättningar.

- Det här resultatet tycker jag personligen är roligast. 86,8 procent av våra elever är gymnasiebehöriga men egentligen skulle behörigheten ligga runt 80 procent sett till våra förutsättningar, säger Niklas Sandman, som är kvalitetsutvecklare på utbildningsförvaltningen.

Verksamhetschefen för grundskolan i Köping, Pär Ellmin, har arbetat i kommunen sedan i augusti i år. Han har under de senaste månaderna besökt alla skolor och träffat personal.

- Jag ser mycket engagemang och en positiv vilja. Jag vill verkligen lyfta fram det jobb som all personal gör och som ligger bakom det här starka resultatet, säger han.