Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR

Totalförsvars-övningen 2020

11 november 2019

Från november i år och under hela 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

I totalförsvarsövning deltar Sveriges alla kommuner tillsammans med Länsstyrelser, Regioner, flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

Köpings kommun deltar i övningen för att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara av de uppgifter som kommunen har i höjd beredskap. Det är ett sätt för oss och alla Sveriges kommuner att uppfylla kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar. Vi värnar om Sveriges befolkning och om invånarna i Köping och vill vara så bra förberedda som möjligt om Sverige skulle gå in i höjd beredskap.

Om totalförsvaret

Totalförsvaret består av två delar; det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret och prioriterade uppgifter för kommunerna är:

  • Säkerhetsskydd
  • Etablering av krisorganisation
  • Krigsplacering av personal
  • Kompetenshöjning av kommunledningar

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Det handlar främst om att:

  • Värna civilbefolkningen
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Läs mer:

Totalförsvarsövning 2020 – Länsstyrelsen i Västmanland