Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR
  • Startsida
  • [2019-10-23] KTH-studenter har redovisat hamnutvecklingsförslag

KTH-studenter har redovisat hamnutvecklingsförslag

23 oktober 2019

Tre av studenterna från KTH. Från vänster: Ecaterina från Rumänien, Jonathan från Sverige och Michael från USA.

De senaste veckorna har en grupp studenter från KTH studerat Köpings inre hamn. De besökte Köping tillsammans med tjänstemän från tekniska kontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen i september och nu har dom presenterat sina förslag.

Bland förslagen finns både bostäder, handel, skola, parkområden och industrier med i området kring hamnen. Studenterna har arbetet i fyra grupper, där samtliga har vägt in att Köping är en levande industristad. Studenterna har många kluriga aspekter att ta hänsyn till, bland annat markföroreningar, buller och viktig infrastruktur för verksamheter i området. Men det finns också många fina kvaliteér i området.

“This is such a good site, and an opportunity to collaborate that should not be wasted.” - Ecaterina, masterstudent.

Mycket att ta hänsyn till

Ecaterina, en av studenterna från KTH, berättar att hon lärt sig mycket om svensk planering av att arbeta med projektet i Köping, där man behöver ta hänsyn till att det är en relativt liten stad, med sina unika förutsättningar. Hon tycker att projektet har varit intressant och bra förankrat till verkligheten.

Förslagen innehåller bland annat gröna cykel- och gångstråk, en park närmast vattnet, bostadshus med handelsytor i bottenplan och övergångar över både järnvägsspåren och vattnet. Gemensamt för alla förslag är att de är indelade i etapper så att en bit kan utvecklas i taget och i takt med att behov uppstår.

Exempelbild

Jesper Eklund, praktikant på planenheten diskuterar ett av förslagen tillsammans med Museichef Roy Cassé.

Landskapsarkitekter och enhetschefer på plats

Vid redovisningen deltog förutom studenternas lärare även tjänstemän från tekniska kontoret, miljökontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, turism, och från kultur & folkhälsoförvaltningen. Efter redovisningen blev det tillfälle att ställa frågor och diskutera förslagen med varandra och med studenterna.

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal