Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR
  • Startsida
  • [2019-09-23] Våldet i offentlig miljö har minskat – nu vill vi jobba för att det ska minska ännu mer

Våldet i offentlig miljö har minskat – nu vill vi jobba för att det ska minska ännu mer

23 september 2019

Roger Eklund och Jan Sköldberg är båda glada över att det våldet i offentliga miljöerna och andra våldsbrott har minskat. Nu vill de fortsätta på det goda arbetet.

Brott som våld i offentlig miljö, som innefattar misshandel, har hittills minskat med 40 procent jämfört med förra året.
– Det känns mycket glädjande att kommunen och Polisens insatser gjort att våld i offentlig miljö är det lägsta på 5 år, säger Roger Eklund (S), ordförande i brottsförebyggande rådet.

”De flesta våldsbrotten minskar”

Polisen har jämfört brottsstatistik med föregående år och nästan alla våldsbrott minskar. Jan Sköldberg är kommunpolis och han jobbar brottsförebyggande och i samverkan med kommunen, näringsliv och medborgare.

Vad tror du är anledningen till att våld i offentlig miljö har minskat?

- Ett förändrat beteendemönster bland ungdomar där konsumtionen av alkohol enligt flera undersökningar minskat, liksom deras benägenhet att besöka krogar lika ofta som tidigare. Dessutom har polisen tillsammans med kommun, polis, krögare, ordningsvakter och alkoholhandläggare blivit bättre på att samverka, säger Jan Sköldberg, kommunpolis.

Jan menar också att i och med en bättre samverkan så har de också en gemensam lägesbild som är tydligare. Med den blir det lättare att se vart det finns behov av insatser och att använda de resurser som finns.

Kommunen satsar på relationsskapande och förebyggande arbete med ungdomslotsar

Kommunen ska arbeta både uppsökande och närvarande med sina nya ungdomscoacher.

- Våra ungdomscoacher ska jobba förebyggande och framförallt så kommer de bidra med att öka tryggheten i centrum, säger Roger Eklund (S), ordförande i brottsförebyggande rådet.

Ungdomscoacherna som de kallas, ska arbeta för att skapa hållbara relationer till ungdomarna. På det sättet kan ungdomarna fångas upp i ett tidigare skede och lotsas vidare så att de får rätt stöd eller kommer i kontakt med någon förening.