Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR
  • Startsida
  • [2019-09-19] Detaljplan för Ekbacken 2:3 m.fl. i Kolsva

Detaljplan för Ekbacken 2:3 m.fl. i Kolsva

19 september 2019

Planområdet markerat med en svart ring.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med en detaljplan för Ekbacken 2:3 m.fl. i Kolsva, Köpings kommun. Det aktuella området ligger i Kolsva tätort, utmed Uno Lindbergs gata, norr om Malmaskolan i Kolsva.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling för mer moderna bostäder inom fastigheten. Nya bostäder ska utformas med hänsyn till områdets småskalighet och dess karaktär när det gäller skala och gestaltning.

Den nya detaljplanen innebär också att felaktiga fastighetsgränser och äldre plangränser runt fastigheten kan justeras och anpassas till rådande förhållanden.

Läs mer om planförslaget här