Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR
 • Startsida
 • [2019-07-01] Rökförbud på flera offentliga platser från 1 juli

Rökförbud på flera offentliga platser från 1 juli

1 juli 2019

Från och med 1 juli är det förbjudet att röka på flera offentliga platser i Sverige. Förbudet gäller på bland annat offentliga platser som busshållplatser, idrotts- och simhallar och lekplatser. Förbudet gäller all form av rökning av tobak, e-cigaretter, vattenpipa och rökning av annat njutningsmedel än tobak.

Syftet med att rökförbudet utökas är att öka tillgängligheten till allmänna platser. Personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på allmänna platser.

Här är det förbjudet att röka från och med 1 juli 2019

 • Utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden, gångbanor i anslutning till ett spårområde och även tågstationer.
 • På uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer.
 • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter.
 • Vid entréer utanför mataffärer, restauranger, och byggnader för hälso- och sjukvård som till exempel sjukhus, vårdcentraler och tandläkare.
 • Det är sen tidigare förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem.

En rökfri miljö gör så att fler människor kan vistas på allmänna platser

Nya lagen tar beaktning till personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på offentliga platser. Det ger även stöd till personer som har slutat eller vill sluta, samt till barn och ungdomar som inte röker, genom att avnormalisera rökningen.

Rökförbudet gäller utanför entréer

Det står inte i lagen hur långt från entrén man måste gå undan för att röka, men utgångspunkten bör vara att en person ska kunna gå in i och ut ur lokalen utan att utsättas för rök. Motsvarande resonemang ska användas på andra rökfria miljöer som inte är klart avgränsade.

Fastighetsägarens ansvar att se till att förbudet följs

Ansvaret för rökförbudet ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs. Det innebär att den som äger eller hyr en lokal eller ett område utomhus ansvarar för rökförbudet.

 • Den som driver en uteservering har exempelvis ansvar för att rökförbudet på serveringen följs. Det är inte tillåtet att avsätta en del av uteserveringen för rökning. Det är fortfarande tillåtet att ha separata rökrum.
 • Ansvaret för rökförbudet vid entréer ligger på den som äger eller hyr lokalen eller utrymmet innanför entrén. En butiksägare har exempelvis ansvar för rökförbudet vid sin entré även om butiksägaren inte äger marken utanför entrén. Om entrén går till ett köpcentrum eller en kontorsbyggnad, har normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs.

För lekparker på allmän mark är det kommunen som är ansvarig.

Mer information

För mer information, besök Folkhälsomyndighetens webbsida.