Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR
  • Startsida
  • [2019-06-11] Köpings kommun testar nytt grepp med ungdomscoacher

Köpings kommun testar nytt grepp med ungdomscoacher

11 juni 2019

Victor Perez, som ska vara med och leda arbetet med ungcoacherna och Pernilla Einan, chef på Barn- och ungdomsenheten. Båda ser mycket fram emot till när coacherna börjar i slutet av sommaren och få börja jobba med ett större helhetsgrepp med ungdomsarbetet.

Köpings kommun ska satsa ännu mer på ett relationsskapande arbete med ungdomar. Efter sommaren börjar nämligen tre barn- och ungdomscoacher jobba på Köpings kommun.

­– Barn- och ungdomscoacherna kommer bli en viktig del i arbetet att göra centrum tryggare. Coacherna ger en ny typ av stöttande och vuxen närvaro där ungdomar befinner sig, säger Roger Eklund (S), kommunalråd och ordförande i brottsförebyggande rådet.

Ungdomscoachernas uppdrag

Ungdomscoacherna ska arbeta uppsökande och förebyggande med ett relationsskapande och coachande arbetssätt. De ska fungera som en länk mellan barn och ungdomar, familjer, förvaltningar, organisationer, föreningar och myndigheter.

– Våra ungdomscoacher kommer ha ett tätt samarbete med föräldrar, skola, föreningsliv och fritidsverksamheter, socialtjänst och polis. I ett tidigt skede ska de fånga upp och lotsa och stötta ungdomar. Alla förvaltningar fungerar som uppdragsgivare, säger Pernilla Einan, chef på Barn- och ungdomsenheten på kultur- och folkhälsoförvaltningen.

– Ungcoacherna kommer att arbeta efter ett salutogent synsätt, genom att fånga det friska hos individer och grupper och hitta goda lösningar att fungera i skolan och på fritiden, säger Pernilla Einan.

Fokus på relationsskapande, inte på behandling

Ungdomscoacherna ska arbeta på ett relationsskapande sätt med våra unga i kommunen. Beslut om behandlingsinsatser går fortfarande via socialsekreterare och de kan inte heller utföra behandling eller vård, men ungdomscoacherna hjälper till att lotsa vidare till rätt hjälp.

– De har gärna coachande samtal och förmedlar kontakt om en ungdom behöver prata med en kurator. Ungdomscoacherna är inte heller positionerade på ett ställe, som till exempel en fritidsgård eller skola även om de kommer att vistas där mycket, säger Pernilla Einan.

Arbetet drar igång till hösten

Till hösten kommer barn- och ungdomscoacherna sätta igång sitt arbete och Pernilla Einan är positiv till denna nya typ av tjänst.

– Ungcoacher finns i flera kommuner i landet och det arbetet har fallit väl ut och uppskattas. Vi som arbetar i samverkan i kommunen ser att detta blir ytterligare en pusselbit för att göra ett bra förebyggande arbete bland våra barn och ungdomar

Ungdomscoacherna kommer delta i kommunens samverkansgrupp ”unggruppen”. Och arbeta aktivt tillsammans med alla förvaltningar som jobbar med barn och unga. Föräldrar blir en mycket viktig kugge i arbetet och de ska arbeta i samspel med ungcoacherna om det rör deras barn.

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal