Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR
  • Startsida
  • [2019-06-04] Satsningar på bland annat bostäder, trygghet samt insatser för barn och unga i budgetförslag för 2020

Satsningar på bland annat bostäder, trygghet samt insatser för barn och unga i budgetförslag för 2020

4 juni 2019

Budgetförslagen för 2020 har nu behandlats av kommunstyrelsen som har föreslagit kommunfullmäktige att anta Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalernas gemensamma budgetförslag. Det slutgiltiga beslutet tas av kommunfullmäktige den 17 juni.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni presenterades de budgetförslag som de politiska partierna i Köpings kommun tagit fram. Kommunstyrelsen valde att gå vidare med det gemensamma förslaget från Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalerna. Det är den första budgeten som den nya majoriteten sammanställt tillsammans.

-Samarbetet har fungerat oerhört bra i arbetet med budgeten. Det har varit ett givande och tagande. Målsättningen har hela tiden varit att utveckla Köpings kommun och välfärden, trots det tuffa läget med begränsade medel, säger kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson (S).

Förslaget innehåller satsningar på totalt 98,6 miljoner kronor där 31,1 miljoner går till ytterligare satsningar på välfärden. 55 miljoner kronor kommer avsättas för ökade personalkostnader. 12,5 miljoner kommer sättas undan till resultatet, det motsvarar 0,75% av det totala resultatet och det görs för att skapa en ekonomisk buffert för kommunen i framtiden.

-Det här är en budget som är gjord i samförstånd för Köpings kommuns bästa. Det viktigaste har varit att få ihop en ansvarsfull budget som fungerar kommande år, säger Ola Saaw (M) och ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Satsningar inom bland annat äldreomsorgen i budgetförslaget

31,1 miljoner är budgeterade för att gå till ytterligare satsningar på välfärden. Här är några av de satsningar som föreslås i budgeten:

  • För att snabbare kunna erbjuda nya bostads- och verksamhetsområden läggs 1,5 miljoner kronor på bygglov- och planhandläggare samt 3,8 miljoner på personalförstärkning inom exploatering.
  • 10 miljoner kronor satsas på att skapa fler boendeplatser inom äldreomsorg samt gruppbostäder och daglig verksamhet inom LSS.
  • 8 miljoner kronor satsas för att täcka ökade kostnader för fler elever i förskola och skola samt högre livsmedelskostnader.
  • 3,2 miljoner kronor satsas bland annat på insatser för att fånga upp barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap.

-Jag ser både satsningen på barn- och unga samt utvecklingen av kommunen i form av satsning på bygglov-, plan- och exploateringssidan som jätteviktiga punkter, säger Andreas Trygg (V), ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden.

Ivan Czitrom (L) och vice ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden håller med och utvecklar resonemanget:

-Satsningen på barn och unga är jätteviktig och här tänker vi brett. Vår inriktning har varit att fortsätta att göra det bättre i Köpings kommun och där kommer även nya bostäder och verksamhetsområden in, säger Ivan Czitrom.

Det kommer också att satsas på utveckling av kommunens digitala tjänster, kompetensförsörjning samt ledarutveckling. Anställda som arbetar inom äldreomsorgen och som behöver förbättra sin svenska kommer att erbjudas språkundervisning enligt budgetförslaget till en kostnad om 0,5 miljoner kronor. Det trygghetspaket om 1 miljon kronor, som lanserades vid förra årets budget, finns också med och förslaget är att det ska finansiera de ungdomscoacher som håller på att anställas i kommunen.

Flera stora byggnationer är redan på gång

Totalt läggs 74,1 miljoner kronor på investeringar i budgetförslaget. Bland annat lyfts den redan påbörjade byggnationen av nytt badhus och idrottshall samt utveckling av hamnen men det kommer också behöva byggas fler äldre- och LSS-boenden, nya förskolor och en ny grundskola.

-Vi har stora investeringar på gång och även stora investeringar framför oss och det måste vi ta höjd för, säger Elizabeth Salomonsson.

Särskilda satsningar skapar fokus på viktiga områden

I budgeten har också ett antal särskilda utredningsuppdrag skickats med till kommunstyrelsen.

Den summa som lagts i budgetförslaget på att fånga upp barn och unga i risk att hamna i utanförskap förstärks ytterligare i det särskilda uppdraget att intensifiera samverkan i arbetet med frågan.

De andra särskilda uppdragen är:

  • En genomlysning av Västra Mälardalens Kommunalförbund.
  • Fortsatt arbete med effektivisering genom samverkan inom organisationen.
  • Ett intensifierat arbete med miljö- och klimatförbättrande insatser.
  • Ett program för utvecklad marknadsföring av Köpings kommun.

-Med det här budgetförslaget fortsätter vi vår satsning på barn, unga och äldre. Trygghetspaketet är viktigt och i det arbetet har vi redan kommit långt. Genom att fortsätta samverkan både inom och utanför vår egen organisation, till exempel med Polisen, har vi redan tagit stora steg, säger Roger Eklund (S), vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i Utbildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden.

Budgeten tas i kommunfullmäktige

Det slutgiltiga beslutet om budgeten tas i kommunfullmäktige måndagen den 17 juni.