Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR

Nytt hotell i Köping

4 juni 2019

I Bivurparken står sedan någon vecka tillbaka en träbyggnad som är till för Köpings små invånare. Byggnaden rymmer håligheter i sten vass, trä m.m. där olika typer av insekter, t.ex. vildbin men också rovsteklar kan bo.

Idag saknas många av de bostadsmiljöer som behövs för pollen- och nektarsökande insekter både i stadslandskapet och på landsbygden. Köpings kommun vill underlätta för pollinerande insekter i stadsmiljön och insektshotellet är en del av detta. Andra åtgärder är anläggande av blomsterängar, utläggning av död ved i solbelysta lägen samt val av nektar- och pollenrika växter till stadsplanteringarna.

-  Det här kan ses som kommunens bidrag till projektet ”Anläggningar för biologisk mångfald” som startades av Miljö- och klimatrådet i Västmanlands län säger miljöstrateg Linda Eriksson.

Projektets syfte har varit att öka mängden boplatser för framför allt fåglar och hotade grupper av insekter för att på så sätt motverka utarmningen av biologisk mångfald och därmed bidra till miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv”.