Torghandel

På Stora torget och Hökartorget i Köping finns möjlighet att bedriva torghandel.

Stora torget ligger längs Torggatan i centrala Köping. Intill Stora torget ligger Scheeleparken och Köpings rådhus. Hökartorget ligger mitt i centrum utmed Glasgatan.

Hyr plats på Stora torget och Hökartorget hos tekniska kontoret

Kontakta tekniska kontoret om du vill du hyra torgplats, telefon 0221-252 50.

Regler för torghandel på Stora torget

  • Årsavgift enligt tabellen nedan omfattar inte marknadsdagarna; andra lördagen i februari, andra lördagen i september och sista fredagen och lördagen i maj.
  • Försäljning får starta tidigast klockan 08.00 och avslutas klockan 17.00 För torghandel med julgranar gäller klockan 07.00-20.00.
  • Om den som har fast plats inte har tagit sin plats klockan 9 eller gjort en anmälan till tekniska kontoret, har kommunen rätt att låta någon annan använda platsen tillfälligt.
  • Fordon med en totalvikt över 3,5 ton som inte är inredda för försäljning av livsmedelshygieniska skäl, får inte ställas upp på Stora torget.

Nya priser gäller från 1 januari 2018

Från och med 1 januari 2018 kommer förändringar göras för dig som har fordon eller behöver el vid din torgplats. Priserna gäller för både Stora torget och Hökartorget.

Hyra för en dag

Försäljningsplats

10 kr/m2

Fordon

20 kr/m2

El 230 V

50 kr

Minimipris per upplåtelse

100 kr

Hyra för en månad

Försäljningsplats

30 kr/m2

Fordon

60 kr/m2

El 230 V

150 kr/m2

Minimipris per upplåtelse

300 kr/m2

Hyra för ett år

Försäljningsplats

100 kr/m2

Fordon

200 kr/m2

El 230 V

700 kr

Minimipris per upplåtelse

1000 kr

Karta som visar var vi har torghandel

Kartan visar Stora torget och Hökartorget där vi har torghandel

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 december 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se