Torghandel

På Stora torget och Hökartorget i Köping, samt på centrumtorget i Kolsva, finns möjlighet att bedriva torghandel.

Stora torget ligger längs Torggatan i centrala Köping. Intill Stora torget ligger Scheeleparken och Köpings rådhus. Hökartorget ligger mitt i centrum utmed Glasgatan. Centrumtorget ligger i Kolsvas kärna.

Hyr torgplats hos tekniska kontoret

Kontakta tekniska kontoret om du vill du hyra torgplats, telefon 0221-252 50.

Regler för torghandel

  • Försäljning får starta tidigast klockan 08.00 och avslutas senast klockan 18.00 på vardagar, och senast 14.00 på lördagar.
    För torghandel med julgranar gäller klockan 07.00-20.00 perioden 18-23 december, och 07.00-16.00 på julafton.
  • På Hökartorget gäller samma tider, men försäljning får endast ske tisdag och fredag.
  • Om du inte har tagit din plats klockan 9, eller gjort en anmälan till tekniska kontoret, har vi rätt att låta någon annan använda platsen.
  • Bara om du fått tillstånd får du ställa upp fordon eller släpvagn som är inredda för försäljning.
  • Senast en timme efter försäljningstidens slut ska du ha samlat ihop och tagit bort avfall och annat skräp.

Det finns fler regler att förhålla sig till, du kan läsa hela ordningsföreskriften här:

Nya priser gäller från 1 januari 2018

Från och med 1 januari 2018 kommer förändringar göras för dig som har fordon eller behöver el vid din torgplats. Priserna gäller för alla försäljningsplatser.

Hyra för en dag

Försäljningsplats

10 kr/m2

Fordon

20 kr/m2

El 230 V

50 kr

Minimipris per upplåtelse

100 kr

Hyra för en månad

Försäljningsplats

30 kr/m2

Fordon

60 kr/m2

El 230 V

150 kr/m2

Minimipris per upplåtelse

300 kr/m2

Hyra för ett år

Försäljningsplats

100 kr/m2

Fordon

200 kr/m2

El 230 V

700 kr

Minimipris per upplåtelse

1000 kr

Karta som visar var vi har torghandel

Kartan visar Stora torget och Hökartorget

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 juni 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se