Serveringstillstånd

Den som vill servera alkoholdrycker mot betalning måste ha serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel en stadsfest eller en privat tillställning, eller om du behöver ett permanent tillstånd för din restaurang. Serveringstillstånd kan vara tillfälliga eller permanenta och gälla servering till allmänheten eller slutna sällskap. Om du är osäker på om ett arrangemang kräver serveringstillstånd kan du kontakta alkoholhandläggaren.

Läs mer om serveringstillstånd i dokumentet Riktlinjer för alkoholservering i Köpings kommun.PDF

Ansökan

Ansökan om serveringstillstånd görs på särskild blankett och lämnas till alkoholhandläggaren som utreder ärendet och sedan lämnar sitt förslag till social- och arbetsmarknadsnämnden för beslut. Nämnden sammanträder en gång i månaden. Till ansökan ska vissa handlingar bifogas. Här finns en checklistaPDF över de handlingar som du ska lämna in. Ansökan behandlas första när den är komplett  med alla handlingar och avgiften är betald.

Vid ansökan kontrolleras den sökandes och lokalens lämplighet och risker för alkoholpolitiska olägenheter. Handläggningstiden kan variera, men normaltiden för en ansökan om permanent serveringstillstånd är två månader. Det är därför bra att vara ute i god tid med ansökan. Efter nämndens beslut om godkännande av serveringstillstånd utfärdas ett tillståndsbevis som innehåller uppgifter om vad tillståndet omfattar.

För servering av starköl, vin och sprit krävs tillstånd. Servering av folköl kräver inte tillstånd, men måste anmälas till kommunen. Mer information om hantering av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare kan du läsa här.

Blanketter för ansökan om serveringstillstånd

Tillståndsavgifter

  • Permanent serveringstillstånd till allmänheten: 11 625 kr
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten: 9 300 kr
  • Permanent serveringstillstånd till slutet sällskap: 11 625 kr
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap: 1 163 kr

Ett provtillfälle för kunskapsprov ingår i ovanstående tillståndsavgifter. Här kan du läsa samtliga ansökningsavgifter.PDF

Kunskapsprov

Vid ansökan om serveringstillstånd ska ett kunskapsprov i  alkohollagstiftning genomföras. Kunskapsprovet är ett webbaserat prov som du kan göra hos kommunen. Kontakta alkoholhandläggaren för mer information.

Tillsyn

Kommunen och polisen gör regelbundet tillsyn hos de serveringsställen som har serveringstillstånd och en avgift tas ut för denna. Med tillsyn menas bland annat att kommunen granskar verksamhetens ekonomi, marknadsföring samt ordning och nykterhet på serveringsstället. De restauranger där tillsynsbehovet är störst, med hög alkoholförsäljning, får betala de högsta tillsynsavgifterna. Tillsynsavgiften är aldrig lägre än 3 000 kronor eller högre än 35 000 kronor per år.

Länkar

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 januari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se