Schakttillstånd

Tillstånd för att gräva på kommunal mark

För alla slags arbeten som innebär grävning på kommunens mark krävs schakttillstånd. Tillståndet fungerar även som beställning för återställning av markbeläggningen. Som entreprenör ansvarar du för att arbetet utförs med största möjliga försiktighet både över och under mark. Utförligare schaktinstruktioner finns att läsa under rubriken dokument.

Trafikanordningsplan

När du ansöker om schakttillstånd ska du även bifoga en trafikanordningsplan, TA-plan, som ska godkännas av tekniska kontoret. TA-planen intygar att arbetet utförs på ett säkert sätt för både trafikanter och utförare. Entreprenörer kan hitta exempel på avspärrningar i handboken ”Arbete på väg”, bilaga 2, som utges av Sveriges Kommuner och Landsting. För arbeten som kräver omfattande avspärrningar rekommenderas att entreprenören kompletterar TA-planen med en beskrivning hur trafiken kan ledas om via andra vägar.

Tidplan och kostnad

Ansökan om schakttillstånd görs minst fem arbetsdagar innan planerad byggstart. Vid akuta fel, som läckor och kabelbrott, får arbetet starta omedelbart utan tillstånd, men du ska skicka in din ansökan senast en vecka efter att arbetet påbörjades. Att ansöka om schakttillstånd är kostnadsfritt. Tekniska kontoret ansvarar för att se till att reglerna för schakttillstånd följs.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 februari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se