Livsmedel

Om du startar en livsmedelsverksamhet måste du göra en anmälan om registrering till miljökontoret innan verksamheten startar. Det kan till exempel vara en restaurang, butik, pizzeria eller ett café. Syftet med registreringen är att miljökontoret ska känna till verksamheten och kunna planera kontrollen. Hör gärna av dig till miljökontoret i ett tidigt skede för att underlätta registreringen.

När verksamheten startar ska det finnas rutiner som syftar till att livsmedlen och hanteringen blir säkra för konsumenten. Det finns också krav i lagstiftningen när det gäller anläggningens inredning och utrustning.

Miljökontoret hanterar anmälan av verksamheten och har därefter tillsyn över verksamheten.

Livsmedelsanläggningar betalar en fast avgift för tillsynen, fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften beror på risken med verksamheten. Här hittar du blankett för anmälan registrering av livsmedelsanläggning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 februari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se