Övriga verksamheter

Miljökontoret ska enligt miljöbalken ägna särskild uppmärksamhet åt följande byggnader och lokaler och se till att människor inte utsätts för olägenhet som kan påverka hälsan:

  • byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen
  • lokaler för vård eller annat omhändertagande
  • samlingslokaler där många människor brukar samlas
  • hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfälligt boende
  • idrottsanläggningar, campinganläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor

Du som driver någon av ovanstående verksamheter omfattas av miljöbalkens krav på att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet i din egenkontroll. För dig som vill läsa mera finns information på Folkhälosmyndighetens hemsida.

För inspektioner och annan tillsyn tar miljökontoret ut en timavgift som är fastställd av kommunfullmäktige.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se