Folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Du måste anmäla till kommunen att du ska starta försäljning för att få sälja tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. För att anmäla försäljning av denna typ av varor ska butiksägaren fylla i och skicka in en anmälningsblankett.

Anmälan ska sändas in senast den dag som försäljningen påbörjas. Vid försäljning och servering av folköl måste lokalen vara registrerad som livsmedelslokal i vilken det säljs och serveras mat.

Egentillsyn

Den som säljer tobak, folköl, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska fylla i och skicka in ett egenkontrollprogram för verksamheten. Egenkontrollprogrammet skickas in i samband med anmälan.

Folkhälsomyndighetens vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållarePDF

Avgifter

Att anmäla försäljning kostar inget, däremot tar Köpings kommun ut en tillsynsavgift från de ställen som säljer dessa varor. Avgiften är 1 500 kr per år. Om man säljer både folköl och tobak tar kommunen ut en avgift på 2 500 kr per år. I dagsläget finns inget beslut från kommunen om avgift för tillsyn vad gäller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Tillsyn

Kommunen och polisen gör regelbundet tillsyn hos de ställen som säljer folköl, elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och/eller tobak. Vid en tillsyn granskar kommunen att inga personer under 18 år får köpa folköl, elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och/eller tobak, att marknadsföringen sker på rätt sätt samt att varorna har rätt märkning.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se