Folköl och tobak

För att få sälja tobak och folköl måste man anmäla till kommunen att man startar försäljning. För att anmäla försäljning av folköl och/eller tobak ska butiksägaren fylla i och skicka in en anmälningsblankett.

Anmälan ska sändas in senast den dag som försäljningen påbörjas. Vid försäljning och servering av folköl måste lokalen vara registrerad som livsmedelslokal i vilken man kan köpa eller bli serverad mat.

Egentillsyn

Den som säljer tobak och/eller folköl ska fylla i och skicka in egenkontrollprogram för verksamheten. Egenkontrollprogrammet skickas in i samband med anmälan.

Avgifter

Det kostar inget att anmäla försäljning av tobak och/eller folköl. Köpings kommun tar däremot ut en tillsynsavgift från de ställen som säljer folköl eller tobak. Avgiften är 1 500 kr per år. Om man säljer både folköl och tobak tar kommunen ut en avgift på 2 500 kr per år.

Tillsyn

Kommunen och polisen gör regelbundet tillsyn hos de ställen som har säljer folköl och/eller tobak. Med tillsyn menas bland annat att kommunen granskar att inga personer under 18 år för köpa folköl eller tobak, att marknadsföringen sker på rätt sätt samt att varorna har rätt märkning.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 juli 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se