Bygglov

För nästan alla byggprojekt, ny-, till- och ombyggnader, ändrad användning med mera, krävs bygglov och att man gör en bygganmälan.

Gäller projektet endast utvändiga ändringar till exempel byte av fasadmaterial, omfärgning, skyltar, plank och murar krävs bara bygglov.

Innebär projektet enbart invändiga förändringar exempelvis ändring av bärande konstruktion, installation eller ändring av eldstäder, rökrör, vatten och avlopp, ventilation krävs bara bygganmälan.

Ska man riva en byggnad krävs nästan alltid ett rivningslov och att man gör en rivningsanmälan.

Läs mer om hur du söker bygglov här.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 06 december 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se