Använda allmän plats

Om du vill använda dig av kommunens grönytor, gator eller torg ska du söka tillstånd hos Polisen tre veckor innan. Tillståndet kostar 700 kronor. Svar på din ansökan får du från Polisen, som tar beslut i samråd med kommunen. Kommunen kan i vissa fall ta ut en avgift för den plats du vill använda.

Kontakta tekniska kontoret om du vill använda en gräsyta

Om du vill använda en grönyta vill tekniska kontoret veta det fyra veckor innan för planering av eventuell gräsklippning. Kontakta tekniska kontoret på telefon 0221-25250.

Anledningar att använda allmän plats

Arrangemang

En tillställning där många personer ska samlas på allmän plats behöver ha tillstånd från Polisen.

Trottoarpratare

Du måsta ha tillstånd för att ställa ut en trottoarpratare. Trottoarpratare kallas de flyttbara reklamskyltar som ofta står på gångbanan utanför butiker. Kontakta tekniska kontoret för tillstånd.

Uteservering

Den som vill ha en uteservering på allmän plats ska kontakta tekniska kontoret, som gör en bedömning av hur mycket plats som får användas. I Köpings kommun finns riktlinjer för hur en uteservering bör utformas och skötas. Efter kontakt med tekniska kontoret ansöker du om tillstånd hos Polisen.

Container, byggbod och byggnadsställning

Innan du skickar in ansökan till Polisen är det lämpligt att först kontakta tekniska kontoret för att få en bedömning av placering och övriga förutsättningar för byggbodar, containrar med mera.

Torghandel

Vill du hyra plats för försäljning på våra torg finns regler som ska följas.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se