Biogas Västra Mälardalen

Med stöd från Leader Mälardalen drivs ett projekt med syfte att identifiera förutsättningarna för en biogasproduktion i Västra Mälardalen med råvara från regionens lantbruk.

Fjorton lantbruk i Västra Mälardalen har aviserat intresse att ingå i förstudien. Eftersom det är en förstudie kommer en större del av genomförandet bestå av insamling av fakta genom bland annat företagsbesök, intervjuer och litteraturstudier. Det kommer även genomföras ett antal studiebesök och studieresor.

Långsiktiga mål för projektet

Att etablera en ekonomisk lönsam och ekologiskt hållbar produktionsanläggning av biogas lokalt i Västra Mälardalen som har bidragit till en minskning av kväveutsläppen globalt. Att profilera regionen som hållbar och skapat ett utökat samarbete med lokala företag kring biogasen.

Kontaktperson: Camilla Nilsson, näringslivschef, 073-662 89 35.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se