Inbjudan till seminarium om
Cirkulär Ekonomi

Välkommen till ett inspirations- och kunskapsseminarium på temat cirkulär ekonomi.

Plats: Best Western Hotel Scheele, Köping
Tid: 18 september kl 14.00-17.00
Kostnad: Kostnadsfritt men anmälan behövs, se inbjudan nedan.

 

Industriell symbios - den enes överskott blir den andres resurs

Västra Mälardalens industriella symbios startade redan 1982 i Köping då industrin Yara, som producerar tekniska ammoniumnitrat, började leverera spillvärme in i Köpings kommuns fjärrvärmenät.
Sedan 2014 levererar även Nordkalk, som tillverkar brännkalk, sin spillvärme in i fjärrvärmenätet.

Utöver spillvärme används även bioavfall från Västra Mälardalen för att producera fjärrvärmen. Köpings kommun kan genom symbiosen erbjuda en av Sveriges billigaste men även i stort sett helt fossilfri fjärrvärme.

Köpings hamn är en viktig del i symbiosen då både Yara och Nordkalk använder sjöfarten som transportväg. Exempel på annan verksamhet som finns i symbiosen och som nyttjar sjöfarten är Lantmännen som fraktar spannmål vilkets torkats i Köpingssilon med fjärrvärmen.

Andra företag, industrier och verksamheter, som nyttjar fjärrvärmen, tar tillvara på restresurser av olika slag och på olika sätt. De är också en del i Västra Mälardalens industriella symbios.

Om industriell symbios

Industriell symbios handlar om samarbeten mellan olika typer av företag och organisationer inom ett geografiskt område där ena aktörernas överskott och rest blir andra aktörers råvara och resurs.
När de gemensamt optimerar sin resursanvändning ger det ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster, vilket ger en konkurrensfördel på marknaden.

Industriell symbios är en del i den cirkulära ekonomin.

Enkät till företag som har rest och spill eller delar resurser med andra

Enkäten laddas ner via denna länkWord

Obs! Innan du svarar. Spara ner enkäten på din dator för att säkerställa att informationen du fyller i sparas korrekt. Ifylld enkät mejlas tillbaka till Ann-Sofie Granzell, sofie@smartplanetbusiness.se

Logotyp för Resource


Projekt Västra Mälardalens industriella symbios 1.0

Köpings kommun har fått finansiering från Energimyndigheten inom programmet RE:Source för att titta på nuläge och potential av den industriella symbios som finns i Köping / Västra Mälardalen;

Det kommer genomföras en kartläggning av vilka samarbeten som finns och hur restresursutnyttjandet ser ut när det gäller energi - särskilt spillvärme, transporter - särskilt sjöfrakt samt produktions- och materialspill.

Projektet ska pågå under 2017 och ingår i RE:Source nationella paraplyprojekt för Industriell symbios, vilket innebär möjligheter till kunskapsutbyte med andra industriella symbioser i landet.

Resursflöde Västra Mälardalens industriella symbios1.0

Bilden nedan visar det resursflöde och de samarbeten som identifierades vid projektets start i februari 2017.

En bild som visar det restresursflöde och de samarbeten som identifierades vid projektets start.

Västra Mälardalens industriella symbios 1.0. Klicka på bilden för större visning.


Projektets partners

Projektledning - Välkommen att kontakt oss!

Projektledare Camilla Nilsson,
Köpings kommun Näringsliv
e-post: camilla.nilsson@koping.se
tel: 0221-256 56, 073-662 89 35

Hållbarhetsstrateg Ann-Sofie Granzell,
Smart Planet Business
e-post: sofie@smartplanetbusiness.se
tel: 070-580 80 35


Partners/aktörer

  • Köpings kommun Näringsliv
  • Köpings kommun Tekniska kontoret
  • Köpings kommun Miljökontoret
  • Västra Mälardalens Energi & Miljö
  • Yara
  • Nordkalk
  • Industriföreningen i Västra Mälardalen
  • Mälarhamnar
  • MITC / Mälardalens högskola / Swerea IVF
  • Smart Planet Business

Om industriell symbios

Industriell symbios handlar om samarbeten mellan olika typer av företag och organisationer inom ett geografiskt område där ena aktörernas överskott och rest blir andra aktörers råvara och resurs.
När de gemensamt optimerar sin resursanvändning ger det ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster, vilket ger en konkurrensfördel på marknaden.Industriell symbios är en del i den cirkulära ekonomin.

Övrig information

Läs intervjun med Camilla Nilsson och Ann-Sofie Granzell i artikeln ”Resursåtervinning ska ge konkurrensfördel”PDF i Västerås Tidning Business nr 2, 2017.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 augusti 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se