Kommunal mark för företagsetablering

I Köpings tätort har kommunen mark för utbyggnad av verksamheter av olika slag. Kommunen har byggklara tomter med skyltläge längs motorvägen E18 Köping - Arboga. Vi kan även erbjuda tomtmark längs södra infarten från Kungsör, väg 250.

Det finns även mark i andra områden och vi kan också hjälpa till att förmedla kontakt med privata fastighetsägare som har lediga tomter.

Kartan visar var det finns ledig mark. Välj önskat område via länkarna i listan under kartan för att läsa om respektive område.

Ledig verksamhetsmark i Köpings tätort

Ledig verksamhetsmark i Köpings tätort.

Ledig verksamhetsmark i Kolsva

Ledig verksamhetsmark i Kolsva.

Ledig verksamhetsmark i Munktorp

Ledig verksamhetsmark i Munktorp.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 juli 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se