Mark och lokaler

Lokalregister

I samarbete med Objektvision erbjuder vi ett lokalregister där du kan söka efter den typ av lokal du behöver för din företagsetablering eller expansion. Du kan också lägga in objekt för uthyrning. Tjänsten är kostnadsfri.

Kommunal mark för företagsetablering

I Köpings tätort finns mark för utbyggnad av verksamheter av olika slag. Det finns byggklara tomter med skyltläge längs motorvägen E18 Köping - Arboga. Vi kan även erbjuda tomtmark längs södra infarten från Kungsör, väg 250. Det finns mark även i andra områden och vi kan också hjälpa till att förmedla kontakt med privata fastighetsägare som har lediga tomter.

Kartan visar var det finns ledig mark. Klicka på ett område i kartan för att läsa läsa om respektive område. 

Industrimark
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 17 maj 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se