God man, förvaltare och förmyndare

Vad är en god man?

En god man hjälper en annan person
med personens ekonomi
och med att personen får det den har rätt till.
En god man kan till exempel hjälpa till med
att betala räkningar.
Barn som flytt till landet Sverige
utan sina föräldrar
får också hjälp av en god man.

Vad är en förvaltare?

En person som inte kan
ta hand om sina pengar
får en förvaltare.
En förvaltare tar hand
om personens räkningar
och det personen äger,
till exempel ett hus.

Vad är en förmyndare?

Alla barn som är under 18 år
ska ha en förmyndare.
Det är oftast barnets föräldrar som är förmyndare
och har hand om barnets pengar.

Vad är överförmyndare?

I alla kommuner finns en överförmyndare.
Överförmyndaren ser till att god man, förvaltare
och förmyndare följer lagen.

Vill du fråga något?

Om du vill fråga något kan du ringa till
överförmyndagnämnden.
Om du klickar på länken så
kommer du till en sida med
telefonnummer och öppettider.

Överförmyndarkansli

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se