Äldreomsorg

När du är gammal får du bo kvar
i ditt eget hem så länge du vill.
Om du inte kan bo kvar hemma
kan du få flytta till ett äldreboende.

När du är gammal ska du få
den hjälp som du har rätt till.
Hjälpen kan till exempel vara
att du får ett larm hemma,
eller att du får dusch istället för badkar.

Du kan också få hjälp av hemtjänsten.
Hemtjänsten hjälper till med
till exempel mat och städning.

Äldreboenden

Om du inte kan bo kvar hemma
kan du bo i ett äldreboende.
På äldreboendet finns personal
som kan hjälpa dig
med det du behöver dygnet runt.
Det finns många olika äldreboenden.

Vill du fråga något?

Om du vill fråga något kan du ringa till
kommunens växel på telefonnummer 0221-250 00
och be att få prata med biståndsenheten.

Stöd till närstående

Om du tar hand om en släkting eller en vän
som är sjuk eller behöver extra hjälp
kan du få stöd av kommunen.
Det kallas anhörigstöd.
Du kan till exempel få träffa andra
som också tar hand om en släkting eller vän.

Vill du fråga något?

Om du vill fråga något kan du ringa till
Birgitta Daubner som är anhörigkonsulent.
Telefonnumret är 073-699 60 54.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 december 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se