Vad är kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige bestämmer i kommunen.
Kommunfullmäktige är som kommunens riksdag.
När det är val väljer de som bor i kommunen
vilka 49 personer som ska vara med i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige bestämmer om viktiga frågor.
Viktiga frågor är till exempel hur
kommunens pengar ska användas,
hur mycket invånarna ska betala i skatt
eller hur mycket barnomsorgen ska kosta.

Politikerna i kommunfullmäktige
träffas en gång i månaden.
Det står i tidningen och på kommunens webbplats
när kommunfullmäktige ska ha möte.

Du får gärna vara med och lyssna
på kommunfullmäktiges möten.
Innan mötet börjar
kan du ställa frågor om du
undrar över något.

Vill du fråga något?

Om du vill fråga något kan du ringa till
Kajsa Landström, kommunsekreterare.
Telefonnumret är 0221-253 50.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se