Vad är en nämnd?

Det finns 8 nämnder i Köpings kommun.
Varje nämnd har ansvar för olika saker.
Kommunfullmäktige bestämmer
vilka nämnder som ska finnas.

Nämnderna i Köping:

  • Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för till exempel skola och barnomsorg.
  • Miljö- och byggnadsnämnden har ansvar för till exempel bygglov och natur.
  • Kommundelsnämnden har ansvar för till exempel skola och äldreomsorg i Kolsva.
  • Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för till exempel bibliotek och idrottshallar.
  • Social- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för till exempel flyktingar och socialbidrag.
  • Valnämnden har ansvar för allmänna val och EU-val.
  • Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för till exempel äldre och funktionshindrade.
  • Överförmyndarnämnden har ansvar för till exempel god man, förvaltare och förmyndare.

Varje nämnd har en förvaltning, ett kontor
som gör det arbete som nämnden bestämmer.

Vill du fråga något?

Om du vill fråga något kan du ringa till
Kajsa Landström, kommunsekreterare.
Telefonnumret är 0221-253 50.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se