Fritidshem

Fritidshem är till för barn som är från 6 till 12 år
och går i skolan.
Fritidshem kallas också för fritids.
Barnen kan vara på fritids före
och efter skolan.
När barnen är på fritids på loven
kallas det lovomsorg.

Vill du fråga något?

Om du vill fråga något kan du ringa till
Anneli Eriksson, assistent.
Telefonnumret är 0221-255 47.

Du kan också ringa till Tuija Koivunen, assistent.
Telefonnumret är 0221-255 46.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se