Museet söker nya lokaler för våra kulturhistoriska samlingar

Köpings museum söker efter lokaler som kan inhysa våra kulturhistoriska samlingar.

Om du har lokaler som uppfyller nedanstående kriterier - hör av dig och lämna ditt kostnadsförslag till Roy Cassé, chef för Köpings stads museer och konsthall!

Lokalerna måste uppfylla följande kriterier

  • En bra lokal med ungefär 1200 kvadratmeter lageryta inklusive transportgångar och personalutrymmen.
  • Lokalen ska vara i markplan med möjlighet till utlastning på lastkaj, och ska klara att bära minst 700 kg/kvadratmeter.
  • Utrymmena ska vara solitär, och får inte delas med andra verksamheter eller innehålla utrymmen för fastighetsskötsel, heta arbeten, hantering av brandfarliga vätskor eller fordonshantering.
  • Byggnad och dess installationer ska uppfylla kraven på god förvaltning av kulturhistoriska samlingar
  • Magasinsutrymmet ska kunna delas upp i två utrymmen med olika klimat, samt ett utrymme för arbetsplatser, men behöver inte vara i samma huskropp. Klimatkrav utrymme 2: min 30 procent rh, max 60 procent rh långsamt varierande temperatur accepteras. Klimatkrav utrymme 1 min 40 procent rh, max 60 procent rh vid 17 grader celsius.
  • Avstånd från Köping får vara max 20 kilometer.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Roy Cassé

ENHETSCHEF MUSEUM

Kultur & Fritid

Köpings stads museer och utställningshall
Östra långgatan 37

731 30 Köping