Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
  #siteLink($site)

Föreningsbidrag

Här hittar du mer information om föreningsbidraget. Det finns olika bidrag du kan söka beroende på vilken inriktning din förening har.

Bidragsberättigade föreningar kan söka årligt bidrag för sina verksamheter

När din förening uppfyller kraven för en bidragsberättigad förening och har varit registrerad och verksam i sex månader kan föreningen söka bidrag för sin verksamhet.

Hur blir min förening bidragsberättigad?

Din förening blir bidragsberättigad när den uppfyller dessa villkor:

 • ha stadgar som är godkända av Köpings kommun
 • ha minst 10 medlemmar som regelbundet deltar i verksamheten
 • ha mer än 50 % av sina medlemmar boende i Köpings kommun
 • ha sitt säte i Köpings kommun
 • ta ut en skälig medlemsavgift
 • aktivt arbeta mot missbruk av alkohol och droger
Hur registrerar jag min förening?

Läs mer om hur du registerar din förening under fliken starta förening.

De flesta föreningar kan söka bidrag

Det finns tre kategorier av föreningar som kan söka bidrag hos kommunen:

 • Barn- och ungdomsföreningar
 • Fria grupper d.v.s verksamheter som är av särkild betydelse och som överensstämmer med kommunens mål.
 • Övriga föreningar d.v.s föreningar som inte bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Beroende på vilken kategori föreningen tillhör kan den söka olika typer av bidrag

I figuren kan du se vilken kategori av föreningar som kan söka vilket bidrag.

Olika typer av bidrag till olika föreningar
Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget baseras på antal grupper och antal aktiviteter somföreningen redovisar i verksamhetsplanen och i ansökningsblanketten.

Föreningens årsmöte ska fastställa verksamhetsplanen som ska innehålla uppgifter om:

 • beräknat antal grupper
 • beräknat antal sammankomster
 • ansvarig ledare

För att få bidrag för en grupp måste den:

 • vara naturlig för genomförandet d.v.s ingå i föreningens verksamhet
 • bestå av minst tre deltagare i åldern 7–25 år vid varje sammankomst
 • ha minst fem planerade och redovisade sammankomster
 • vara ledarledd, organiserad och pågå i minst 60 minuter
 • inte har mer än 50 % av deltagarna i fler än en bidragsberättigad grupp i föreningen.

Verksamhetstödet beräknas på max 1 tillfälle/deltagare/dag

Bidrag till idéförverkligande

Med bidraget för idéförverkligande vill vi hjälpa din förening att lyfta fram era mål och er verksamhetsidé.

I ansökan måste ni redogöra för på vilket sätt föreningen ska utforma verksamheten det närmaste året för att öka kvalitéten. Planen för idéförverkligande måste också fastställas på föreningens årsmöte.

Utbildningsbidraget är en annan del av bidraget för idéförverkligande. Utbildningsplanen måste även den fastställas av årsmötet och ska innehålla uppgifter om:

 • vilken sorts kurs det gäller
 • vilka som ska gå kursen
 • antal utbildningsdagar

För att få bidrag till utbildning ska medlemmen delta i en lokal, regional eller central kurs som omfattar minst sex timmar. Är utbildningen mindre än sex timmar men pågår över flera dagar kan timmarna räknas ihop.

Utbildningsbidraget har ingen åldersgräns, men utbildningen ska komma ungdomarna i föreningen till godo. Exempel på utbildningar som föreningarna inte kan få bidrag för är till exempel träningsläger, planeringsträffar, konferenser, studieresor, yrkesutbildningar eller utbildningar där andra kommunala eller statliga bidrag utgår.

Anläggningsbidrag

Anläggningsbidraget finns till för att stödja föreningar med stor verksamhet som hyr, äger eller svarar för drift av en lokal eller anläggning.

Hyresavtalet ska godkännas av Kultur- och fritidsnämnden.

Lokalen eller anläggningen, till vilken bidrag utgår ska upplåtas till förening-ar i den utsträckning som Kultur- och fritidsnämnden efter samråd med föreningen beslutar.

Förening som inte följer Kultur- och fritidsnämndens beslut kan helt eller delvis uteslutas från anläggningsbidraget.

Projektbidrag

Kultur- och fritidsnämnden kan genom projektbidraget ge bidrag till verksamheter som är särskilt angelägna (tex. Integrationsprojekt, projekt med särskilda inriktningar eller utsatta grupper).

Det kan vara till projekt och grupper som inte ingår i den ordinarie verksamheten.

I projektbidraget ingår även bidrag för lovverksamhet.

Sista dagen för ansökan om föreningsbidrag är den 31 mars

Senast den 31 mars behöver vi ha din ansökan om föreningsbidrag. Efter den 31 mars handlägger vi ditt ärende och nämnden fattar beslut om hur mycket bidrag din förening kan få. Utbetalning påbörjas i juni.

Du ansöker om föreningsbidrag på följande blankett (OBS! Du måste ladda hem blanketten innan du fyller i den, annars sparas inte texten i vissa webbläsare!)  Pdf, 1 MB.

Komplettering av föreningsbidrag

Ansökningsblankett övriga bidrag

Frågor och svar kring att söka föreningsbidrag

Hur fyller jag i blanketten och vilka dokument ska bifogas?

Fyll i blanketten för ansökan av föreningsbidrag.
Använd inte gamla blanketter, då dessa innehåller fel uppgifter. Blanketten ska fyllas i noggrant med de uppgifter som vi efterfrågar.

Glöm inte medlemsantal (mycket viktigt!) och belopp där det krävs.

Fyll bara i de delar som din kategori av förening kan söka. Är du osäker på vad ni kan söka är du alltid välkommen att kontakta oss på föreningsenheten för hjälp och stöd.

Tänk på att ansökan ska vara komplett vid inlämnandet för att vi ska kunna handlägga din ansökan. Alltså måste ansökan innehålla alla dessa delar:

 • Korrekt ifylld ansökningsblankett
 • Underskrivet och justerat årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsplan (viktigt att planerad verksamhet och planerade grupper finns med)
 • Bokslut
 • Revisionsberättelse

I de fall föreningen har årsmöte efter 30 april får ni komplettera ansökan med årsmöteshandlingarna i efterhand.

Om en blankett eller ansökan inte är rätt ifylld meddelar vi er detta så att ni får chansen att lämna in en komplett ansökan.
Dock måste ansökan vara oss tillhanda senast 31 mars.

Hur lång är handläggningstiden?

Efter att du har lämnat in föreningens ansökan handläggs den av våra föreningskonsulenter för att se att ansökan är korrekt.
Sedan fattar Kultur- och fritidsnämnden beslut om bidraget. Beslutet görs alltid i maj månad.

När kommer pengarna och hur mycket får vi?

Om föreningen har lämnat i en komplett ifylld ansökan och den har beviljats av Kultur- och fritidsnämnden, påbörjas utbetalningen i slutet av juni.

Ibland behöver vi fler uppgifter från er för att kunna bevilja ett bidrag. Då behöver vi ofta träffa representanter från föreningen för att ställa ytterligare frågor. Om vi inte har fått svar på våra frågor innan juni månad blir beslutet för ert bidrag uppskjutet till nästa nämndsammanträde i augusti. I dessa fall kan föreningen få vänta på pengarna.

Föreningen får 80% av det beviljade föreningsbidraget vid första utbetalningen. Under hösten samma år genomför vi stickprov eller så kallade revisioner där vi tittar på om föreningen har haft den verksamhet som man ansökt för.

Om allting stämmer betalar vi ut resterande 20% i februari kommande år. Om något inte stämmer vid revisionen får föreningen inte resterande bidrag utbetalt.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Föreningskonsulent / bokning av anläggningar

Kultur & Fritid
Barnhemsgatan 2
731 85 Köping

Bokningstelefon: 0221-256 71
Övriga föreningsfrågor: 073-699 60 11

Besökstid:
endast förbokade besök