Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 16 maj. Det är viktigt att vi värnar om de som tillhör riskgrupper och följer de nationella råd som regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Rådgivande organ

Kommunen har flera rådgivande organ för olika områden i kommunens verksamhet. Här hittar du Folkhälsorådet, Brottsförebyggande rådet, Ungdomsfullmäktige, Cykelrådet och Pensionärsrådet.

Hitta på sidan

Brottsförebyggande rådet

Det brottsförebyggande rådet i Köpings kommun, Brå Köping, har till uppgift att samordna brottsförebyggande insatser för att skapa en tryggare kommun med mindre brottslighet och skadegörelse. Rådets verksamhet ska bidra till att kommuninvånarana ska känna en ökad trygghet i sin vardag.

I rådet ingår representanter från kommunstyrelsen, kommunens förvaltningar, polisen, centrumföreningen, brottsoffer- och kvinnojour samt näringslivsrepresentanter.

Brottsförebyggande rådets protokoll

Rådet arbetar med tre prioriterade områden

  • Motarbeta misshandel och våld
  • Ett rent och tryggt Köping
  • Motarbeta drogmissbruk

Ledamöter i Brottsförebyggnade rådet

Roger Eklund, ordförande, kommunstyrelsen
Sara Schelin, kommunchef
Pia Hjelm Södergran, Centrumföreningen
Björn Wilhelmsson, lokalpolisområdeschef
Jan Sköldberg, kommunpolis
Jan Häggkvist, säkerhetschef i kommunen
Peter Landin, KBAB
Susanne Nilzon, Stadsarkitektskontoret
Sverker Lindberg, Tekniska kontoret
Maarit Verga, Social & Arbetsmarknad
Andreas Trygg, kommunstyrelsen
Helen Hammarlund, Barn & Utbildning
Marcus Olsson, kommunikatör
Pernilla Einan, Kultur & Folkhälsa
Ola Saaw, kommunstyrelsen
Kajsa Landström, sekreterare, Stadskansliet

Ungdomsfullmäktige

Vill du vara med och påverka i Köpings kommun? Då ska du gå med i kommunens ungdomsfullmäktige!

Ett forum där dina idéer blir till verklighet

Ungdomsfullmäktige är ett forum för ungdomar mellan 12-18 år för ökat inflytande och påverkan. Ungdomsfullmäktige ska öka möjligheten för ungdomar att påverka utvecklingen i kommunen genom att ta upp ungdomsfrågor, fungera som en remissinstans och ge råd till politiker. Ungdomsfullmäktige träffas varje månad och driver frågor, svarar på frågor från politiken och tar upp ämnen som andra ungdomar har skickat till ungdomsfullmäktige.

Alla ungdomar i Köpings kommun har rätt att lämna in förslag till ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige beslutar om man ska ställa sig bakom förslaget. Sedan skickas frågan vidare till den myndighet som kan fatta beslut.

Skicka in ditt förslag till ungdomsfullmäktige!

Representanter från högstadium och gymnasieskolor

I ungdomsfullmäktige sitter 31 ledarmöter. Varje högstadie- och gymnasieskola har tilldelats sju platser. Tre platser finns för ungdomar som bor i kommunen men som går på en annan skola. Alla som har varit med i ungdomsfullmäktige får ett intyg på att man engagerat sig i samhällsfrågor.

Anmälan till ungdomsfullmäktige sker vid terminsstart under hösten men du kan redan nu skicka din intresseanmälan till kommunens ungdomslots.

Ungdomsfullmäktiges protokoll

Kallelser till ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktiges mål

  • Ta initiativ till och besluta om att göra saker för ungdomar i Köping.
  • Arbeta med framtidsfrågor och visa hur Köping kan utvecklas och formas till en bra kommun för ungdomar att bo, leva och trivas i.
  • Engagera fler ungdomar i samhället.
  • Väcka nya idéer hos politiker.
  • Skapa öppna kanaler mellan politiker, tjänstemän och ungdomar.

Remissinstans för ungdomsfrågor

Ungdomsfullmäktige fungerar som en remissinstans, men har ingen beslutanderätt i politiska frågor. I ungdomsfullmäktige tar man emot frågor och funderingar från ungdomar, politiker och tjänstemän i kommunen. Ungdomsfullmäktige har möte ungefär en gång i månaden. Vartannat år arrangeras en framtidsverkstad där ungdomar och politiker från kommunens olika nämnder får tillfälle att mötas, lyssna på varandra och ställa frågor.

Ungdomslots

Ungdomslotsen samordnar ungdomsfullmäktiges frågor och arbetar med Köpings kommuns ungdomspolitiska handlingsprogram. Kontakta Lisa Lassbo om du har frågor.

Lisa Lassbo

UNGDOMSLOTS

TELEFON
ADRESS

Kultur & Folkhälsa
Barnhemsgatan 2
731 85 Köping

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet arbetar för en bättre folkhälsa i Köpings kommun. Genom aktiviteter och förebyggande arbete vill folkhälsorådet stimulera till ett friskt och sunt leverne. I folkhälsorådet finns politiker samt tjänstemän från Köpings kommun och Landstinget.

Folkhälsorådets protokoll

Ledamöter

Elizabeth Salomonsson (ordf.), kommunstyrelsen
Jenny Adolphson, kommunstyrelsen
Jessica Norrman, miljökontoret
Pernilla Einan, Kultur & Fritid
Sara Schelin, kommunchef
Lola Björklöv, tekniska kontoret
Andreas Trygg, kommunstyrelsen
Helen Hammarlund, Barn & Utbildning
Maarit Verga, Social & Arbetsmarknad
Elin Hollås, Vård & Omsorg
Madelen Lindqvist, Region Västmanland
Peter Landin, KBAB
Kajsa Landström (sekr.), kommunledningsförvaltningen

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är rådet som tar upp frågor som rör den äldre befolkningen i vår kommun.

Pensionärådets protkoll

Handikapprådet

Handikapprådet är rådet för frågor om tillgänglighet.

Handikapprådets protokoll

Cykelrådet

Köpings kommun har ett cykelråd för att få fler att se fördelarna med att använda cykeln i vardagen.

Rådet diskuterar cykelfrågor och ger synpunkter på underhållet och planeringen av nya cykelvägar i kommunen. Rådet består av omkring femton intresserade cyklister och tjänstemän i Köpings kommun. Rådet träffas ett par gånger per år. Deltagandet sker ideellt med en bättre cykelkommun i fokus.

Cykelrådets protokoll

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till VME.

VME

KUNDTJÄNST

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: