Yrkessvenska inom vård-och omsorg

Syfte:

Utbildningen ska ge deltagaren ökad förmåga att känna igen och förstå begrepp och situationer som förekommer i det dagliga arbetet inom vård- och omsorgsarbetet.

Innehåll:

Utbildningen genomförs av en vårdlärare som är utbildad sjuksköterska och en legitimerad lärare i svenska som andraspråk. Utbildningen startar med en kartläggning av deltagarens språkkunskaper och kursen bygger sedan vidare på deras nuvarande nivå.

Innehållet i kursen syftar till att öva tillämpning av det svenska språket inom deltagarnas vårdyrken. I kursen har följande moment genomförts:

  • Språkstimulerande övningar
  • Rollspel
  • samtalsteknik
  • Flödesskrivning

Mål:

  • Att få fördjupade kunskaper i det svenska vårdspråket.
  • Att ta del av kulturella koder och synsätt runt sjukdom, hälsa och vård samt roller och förväntningar.
  • Att få fördjupade kunskaper om lagar och förordningar inom den svenska sjukvården.
  • Introduktion till svensk medicinsk terminologi.

Efter avslutade studier får du ett intyg.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Camilla Åberg

BITRÄDANDE REKTOR