Språkombud

Hos oss har vi två språkombudsutbildare, en legitimerad lärare i svenska som andraspråk och en utbildad sjuksköterska/legitimerad yrkeslärare inom vård- och omsorg.

Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning

Lär mer om språkombud här

Vi utbildar språkombud på arbetsplatsen enligt vård- och omsorgscolleges koncept.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Camilla Åberg

BITRÄDANDE REKTOR