Social dokumentation och data

Innehåll

  • Syftet med social dokumentation
  • Aktuella styrdokument och regelverk
  • Tillämpning av social dokumentation och olika typer av dokumentation
  • Vad innebär det att ha ett socialt synsätt vid social dokumentation?
  • Hur ska dokumentationen utformas?
  • Hur och vad kan du skriva?
  • Etik, värderingar och ett professionellt förhållningssätt
  • Rättsäkerhet
  • Vikten av att upprätta en fungerande genomförandeplan

Utbildningen genomförs i en datasal där de studerande utbildas i kommunens dokumentationssystem och inom datakunskap.

Utbildningen genomförs av en vårdlärare som har god arbetslivserfarenhet inom vården och som har goda kunskaper i dokumentation. Utbildningen startar med grundläggande datakunskaper som genomförs av en datalärare med goda kunskaper inom området.

Kostnad: Kontakta oss för en offert.

Gruppstorlek: max 12 personer/ grupp. Möjlighet att ha två grupper igång.

Antal träffar: 8 träffar á 2 timmar

Efter avslutade studier får du ett intyg.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Camilla Åberg

BITRÄDANDE REKTOR