Beställ betyg från Komvux

Du får inget betygsdokument automatiskt efter att du har avslutat en kurs hos oss. Däremot kan du beställa det genom formuläret nedan.

Samlat betygsdokument/Utdrag ur betygskatalogen

Har du läst enstaka kurser eller kurspaket inom vuxenutbildningen i Köping kan du beställa ett samlat betygsdokument (för kurser du läst innan 2011) eller ett utdrag ur betygskatalogen (kurser du läst från 2011 och senare) . Du bestämmer själv vilka betyg du vill ha med i ditt betygsdokument. Efter att kursen avslutats tar det dock minst två veckor tills betyget är fastställt och kan skrivas ut. Har du bråttom, be din lärare att om möjligt skynda på processen. Utskrift av betygsdokumentet tar normalt 1-2 veckor.

OBS! Om du vill ha ett utdrag ur betygskatalog eller ett samlat betygsdokument över dina studier på ungdomsgymnasiet ska du vända dig till den gymnasieskola du läste på.

Dina uppgifter
Dina uppgifter

Vilka betyg vill du ha med i betygsdokumentet? * (obligatorisk)
Vilka betyg vill du ha med i betygsdokumentet?OBS! Lämnas detta fält tomt tar vi med samtliga betygsatta kurser i ditt betygsdokument.
Vill du även få ditt betygsdokument digitalt?
Vi skickar original samt kopia på betygsdokumentet per post till din folkbokföringsadress. Önskar du även få den digitalt som en PDF-fil behöver du klicka i rutan nedan.


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: