Kommunens planarbete

Här kan du ta del av översiktsplanen för Köpings kommun, den pågående fördjupningen av översiktsplanen, nya detaljplaner och alla gällande detaljplaner.

Pågående detaljplaner

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en kommunomfattande översiktsplan. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, till exempel var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden.

Pågående detaljplaner

Pågående detaljplaner

I Köping pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i början av planprocessen, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om alla pågående detaljplaner.

Gällande detaljplaner

Gällande detaljplaner

En detaljplan gäller för ett specifikt område och talar om vad och var du får bygga på din tomt. Det kan till exempel finnas bestämmelser för hur nära tomtgräns du får bygga, hur hög byggnaden får vara och hur stor yta av tomten som får bebyggas. Här kan du söka fram detaljplanen som gäller där just du bor.

Se filmen om kommunens planarbete

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se