Ungdomspotten

Ungdomspotten är på totalt 50 000 kronor. Alla ungdomar kan söka pengar från ungdomspotten för arrangemang eller projekt som gynnar ungdomar. Syftet med ungdomspotten är att fler unga ska få möjlighet att ordna arrangemang av bra kvalitet.

Det är ungdomsfullmäktige som beslutar hur pengarna ska fördelas. Ju fler som berörs av arrangemanget desto större chans att få ett bidrag.

Ansökan

I ansökan ska det tydligt framgå vilken typ av projekt eller arrangemang som pengarna ska användas till och vem som är arrangör och budgeten för arrangemanget.

Arrangemanget får ske med stöd och hjälp av andra organisationer eller företag. En organisation som är bidragsberättigad hos kommunen får inte vara arrangör. Arrangemanget ska inte i första hand ha ett kommersiellt syfte.

Bidrag ges inte till skolresor, föreningsledda projekt eller ständigt återkommande projekt/arrangemang.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 september 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se