Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige är ett forum för ungdomar mellan 12 och 17 år för ökat inflytande och påverkan. Ungdomsfullmäktige ska öka möjligheten för ungdomar att påverka utvecklingen i kommunen genom att ta upp ungdomsfrågor, fungera som en remissinstans och ge råd till politiker.

Ungdomsfullmäktiges mål

  • Ta initiativ till och besluta om att göra saker för ungdomar i Köping.
  • Arbeta med framtidsfrågor och visa hur Köping kan utvecklas och formas till en bra kommun för ungdomar att bo, leva och trivas i.
  • Engagera fler ungdomar i samhället.
  • Väcka nya idéer hos politiker.
  • Skapa öppna kanaler mellan politiker, tjänstemän och ungdomar.

Ungdomar 12-17 år

Den som är mellan 12 och 17 år kan kandidera till ungdomsfullmäktige. Scheeleskolan, Karlbergsskolan, Malmaskolan och Ullvigymnasiet har sju platser vardera. Platserna tillsätts genom val på skolan. Tre platser finns för ungdomar som bor i Köping men som studerar på annan ort (anmälan sker till Köpings kommuns ungdomslots). Alla kan kandidera oavsett bakgrund eller åsikter. Ungdomsfullmäktige är partipolitiskt obundet.

Remissinstans för ungdomsfrågor

Ungdomsfullmäktige fungerar som en remissinstans, men har ingen beslutanderätt i politiska frågor. I ungdomsfullmäktige tar man emot frågor och funderingar från ungdomar, politiker och tjänstemän i kommunen. Efter valen, i samband med skolstarten, går ledamöterna en utbildning i kommunkunskap. Ungdomsfullmäktige, med 31 ledamöter, har möte ungefär en gång i månaden. Vartannat år arrangeras ungdomsting där ungdomar och politiker från kommunens olika nämnder får tillfälle att mötas, lyssna på varandra och ställa frågor.

Alla ungdomar i Köpings kommun har rätt att lämna in förslag till ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige beslutar om man ska ställa sig bakom förslaget eller inte. Sedan skickas frågan vidare till den myndighet som kan fatta beslut.

Alla som har varit med i ungdomsfullmäktige får ett intyg på att man engagerat sig samhällsfrågor.

Ungdomslots

Ungdomslotsen samordnar ungdomsfullmäktiges frågor och arbetar med Köpings kommuns ungdomspolitiska handlingsprogram

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 december 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se