Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige Köpings kommun

Vill du vara med och påverka i Köpings kommun? Då ska du gå med i kommunens ungdomsfullmäktige!

Lämna ett förslag till UFM Köping

Ett forum där dina idéer blir till verklighet

Ungdomsfullmäktige är ett forum för ungdomar mellan 12 och 18 år för ökat inflytande och påverkan. Ungdomsfullmäktige ska öka möjligheten för ungdomar att påverka utvecklingen i kommunen genom att ta upp ungdomsfrågor, fungera som en remissinstans och ge råd till politiker. Ungdomsfullmäktige träffas varje månad och driver frågor, svarar på frågor från politken och tar upp ämnen som andra ungdomar har skickat till ungdomsfullmäktige.

Representanter från högstadium och gymnasieskolor

I ungdomsfullmäktige sitter 31 ledarmöter. Varje högstadie- och gymnasisskola har tilldelats sju platser. Tre platser finns för ungdomar som bor i kommunen men som går på en annan skola. Om det är många intresserade arrangeras ett val på skolorna.

Anmälan till ungdomsfullmäktige sker vid terminsstart på hösten men du kan redan nu skicka din intresseanmälan till kommunens ungdomslots.

Ungdomsfullmäktiges mål

  • Ta initiativ till och besluta om att göra saker för ungdomar i Köping.
  • Arbeta med framtidsfrågor och visa hur Köping kan utvecklas och formas till en bra kommun för ungdomar att bo, leva och trivas i.
  • Engagera fler ungdomar i samhället.
  • Väcka nya idéer hos politiker.
  • Skapa öppna kanaler mellan politiker, tjänstemän och ungdomar.

Remissinstans för ungdomsfrågor

Ungdomsfullmäktige fungerar som en remissinstans, men har ingen beslutanderätt i politiska frågor. I ungdomsfullmäktige tar man emot frågor och funderingar från ungdomar, politiker och tjänstemän i kommunen. Efter valen, i samband med skolstarten, går ledamöterna en demokratiutbildning. Ungdomsfullmäktige, med 31 ledamöter, har möte ungefär en gång i månaden. Vartannat år arrangeras en framtidsverkstad där ungdomar och politiker från kommunens olika nämnder får tillfälle att mötas, lyssna på varandra och ställa frågor.

Alla ungdomar i Köpings kommun har rätt att lämna in förslag till ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige beslutar om man ska ställa sig bakom förslaget eller inte. Sedan skickas frågan vidare till den myndighet som kan fatta beslut.

Alla som har varit med i ungdomsfullmäktige får ett intyg på att man engagerat sig samhällsfrågor.

Ungdomslots

Ungdomslotsen samordnar ungdomsfullmäktiges frågor och arbetar med Köpings kommuns ungdomspolitiska handlingsprogram

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 september 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se