Brottsförebyggande rådet

Bild på köpingspolis.

Det brottsförebyggande rådet i Köpings kommun, Brå Köping, har till uppgift att samordna brottsförebyggande insatser för att skapa en tryggare kommun med mindre brottslighet och skadegörelse. Rådets verksamhet ska bidra till att kommuninvånarana ska känna en ökad trygghet i sin vardag.

I rådet ingår representanter från kommunstyrelsen, kommunens förvaltningar, polisen, centrumföreningen, brottsoffer- och kvinnojour samt näringslivsrepresentanter.

Rådet arbetar med tre prioriterade områden:

  • Motarbeta misshandel och våld
  • Ett rent och tryggt Köping
  • Motarbeta drogmissbruk

Dokument

Länk till Brås protokoll.

Ledamöter i Brå Köping

Roger Eklund, ordförande, kommunstyrelsen
Ola Saaw, kommunstyrelsen
Andreas Trygg, kommunstyrelsen
Göran Eriksson, kommunstyrelsen
Sara Schelin, kommunchef
Björn Wilhelmsson, lokalpolisområdeschef
Jan Sköldberg, kommunpolis
Centrumföreningen
Jan Häggkvist, säkerhetschef i kommunen
Peter Landin, KBAB
Susanne Nilzon, Stadsarkitektskontoret
Joshua Bender, Tekniska kontoret
Maarit Verga, Social & Arbetsmarknad
Helen Hammarlund, Barn & Utbildning
Fredrik Borell, BRÅ-samordnare
Pernilla Einan, Kultur & Fritid
Annasarah Pavasson, Vård & omsorg
Carolina Nässing, Brottsofferjouren Västmanland
Marcus Olsson, kommunikatör
Kajsa Landström, sekreterare, Stadskansliet

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 juni 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se