Social- och arbetsmarknadsnämnden

Social- och  arbetsmarknadsnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning, kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder samt alkoholtillstånd.

Ledamöter

Andreas Trygg, V ordförande

Andreas Trygg, V ordförande

Carl-Inge Westberg S
Ann-Marie Lundin S
Abdul Qorbani S
Antigone Pirraku S
Torbjörn Holmström M
Andreas Trygg V, ordförande
Birgitta Hedblom V
Iván Czitrom L, vice ordförande
Per Norin KD
Per Andersson SD
Susanne Arvidsson SD

Ersättare

Per Ågren S
Ingvar Olsson S
Torbjörn Soneryd S
Gina Lisegran S
Christina Axelsson S
Kent Andersson M
Helen Lindblom V
Anne-Marie Düring L
Taina Malmgren C
Sören Jakobsson SD
Helena Pettersson SD

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se