Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och i naturvårdsfrågor och för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen och annan lagstiftning.

Nämnden ska också allmänt följa utvecklingen inom kommunen vad avser plan- och byggväsendet, fastigheter, miljö, hälsoskydd, naturvård, och andra frågor inom nämndens ansvarsområde samt utarbeta de förslag och vidta de åtgärder som behövs.

Ledamöter

Ola Saaw, M, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

Ola Saaw, M, ordförande

Annika Duàn S, vice ordförande
Christian Nålberg S
Niklas Nordlund S
Hans Winberg S
Heinz Blahusch S
Ola Saaw M, ordförande
Agneta Sellholm M
Marie Ahlberg V
Lars-Axel Nordell KD
Johan Filander SD
Fredrik Andersson SD

Ersättare

Mattias Uhr S
Peter Vesper S
Arne Hedkvist S
Henrik Laestander S
Vakant S
Kent Andersson M
Kent Appelgren M
Håkan Fröling L
Lars Isaksson C
Martin Kättström SD
Sören Jakobsson SD

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 juni 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se