Överförmyndarnämnden

Det finns en gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar.

Överförmyndarämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Ledamöter från Köping
Carl-Inge Westberg, S, ordförande

Ersättare

Malin Vikman S

Mer information om god man, förvaltare och förmyndare.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 januari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se