Kultur- och folkhälsonämnd

Kultur- och folkhälsonämnden har till uppgift att främja och ansvara för kultur och fritidsverksamheten samt folkhälsoarbetet i kommunen. Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur-, fritids- och folkhälsoområdet och stimulera det arbete som bedrivs.

Ledamöter

Jonny Clefberg, S ordförande

Jonny Clefberg, S ordförande

Jonny Clefberg S, ordförande
Anna Eriksson S, vice ordförande
Mats Landqvist S
Karl-Ivan Viklund S
Örjan Lindvall S
David Sharp M
Jacqueline Adolfsson M
Ulf Edman V
Silpa Laitio Karlsson C
Göran Eriksson SD
Per Andersson SD

Ersättare

Seija Eriksson S
Kjell Persson S
Valon Pirraku S
Börje Eriksson S
Thomas Smedberg S
Gerd Holmström M
Ulrika Uggla M
Tomas Eklund V
Mari Sjöblom C
Monica Israelsson SD
Sani Singh Huttunen SD

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se